Sidebar

25
Πεμ, Ιουλ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης συνίστανται στην εποπτεία επί της εκκαθάρισης και επί της διαχείρισης κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών απαρτίζεται από τέσσερα (4) τμήματα στα Ιωάννινα και ένα (1) γραφείο στην Κοζάνη με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

  1. Το Τμήμα Εποπτείας, το οποίο είναι αρμόδιο για την εποπτεία της διαχείρισης των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων και πιο συγκεκριμένα επί θεμάτων που αφορούν την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού, τη σύνταξη τουπροϋπολογισμού τους, την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους, την εκμίσθωση ακινήτων, την κατάθεση και επένδυση κοινωφελών περιουσιών, την έγκριση των απολογισμών τους, την έγκριση διορισμού υποτρόφων, τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων και βοηθημάτων κ.α.
  2. Το Τμήμα Εκκαθάρισης, το οποίο είναι αρμόδιο για την εποπτεία επί των εκκαθαριστικών πράξεων εκτελεστών που διαχειρίζονται κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, την έγκριση αμοιβών δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων, την επένδυση ή αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, την εκποίηση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους, το διορισμό των εκτελεστών διαθήκης, καθώς και τον καθορισμό των αμοιβών τους, την έγκριση λογοδοσίας των εκτελεστών διαθήκης κ.α.
  3. Το Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική εποπτεία των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, οι οποίοι διορίζοντα και έχουν ως έργο την εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών, στην οποία περιλαμβάνονται, η επένδυση ή αξιοποίηση ή εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων, η έγκριση λογοδοσίας των κηδεμόνων, η εκκίνηση της διαδικασίας για την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του δημοσίου κ.α.
  4. Το Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση μητρώου κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, διαθηκών και σχολαζουσών κληρονομιών, την τήρηση του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την τήρηση και ενημέρωση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνσης και την ενημέρωση των πολιτών για θέματα αρμοδιότητάς της κ.α.
  5. Το Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών Κοζάνης, το οποίο έχει ως αρμοδιότητα τα προαναφερόμενα των Τμημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV για την γεωγραφική ενότητα της πρώην Διοικητικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.